loga

Klíčové aktivity
  • Akreditace kurzů DVPP Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR
  • Vytvoření nabídky bezplatných kurzů DVPP pro učitele Libereckého kraje
  • Vytvoření nabídky širokého tematického spektra kurzů DVPP zajišťovaných Fakultou přírodovědně humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci
  • Průběžné doplňování akreditovaných kurzů DVPP v rámci nabídky projektu Moderní učitel
  • Realizace kurzů DVPP v prostorách Technické univerzity v Liberci, v prostorách škol Libereckého kraje, aby byla zajištěn maximální dostupnost kurzů pro učitele ze všech geografických míst, či realizace kurzů ve školících střediscích
  • Vytvoření bohaté nabídky interaktivních, inovativních pracovních materiálů pro učitele Libereckého kraje, které dostanou v rámci účasti na kurzu DVPP
  • Průběžné doplňování pracovních materiálů - tištěných, elektronických
  • Příprava kvalitních absolventů-učitelů kurzů DVPP pro pozici kolegů  nadále spolupracujících s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci
  • Vytváření sítě spolupracujících učitelů s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci
  • Příprava a realizace odborných setkání, konferencí, kolokvií


Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Obraz9_nahledObraz10_nahled