loga

Udržitelnost
PDF Tisk Email

V rámci udržitelnosti jsme reakreditovali tyto kurzy.

Nabídka kurzů pro 1.pololetí 2013 zde.

Další informace o kurzech včetně anotací najdete v sekci akreditované kurzy.

Dne 7.5.2013 se uskutečnily dva kurzy DVPP. První pod názvem Výtvarné hry s písmem uvedl učitelé do problematiky historie písma, druhů písma s ohledem bna využití ve školní výuce. Druhá část kurzu - výtvarná dílna - napomohla k praktickému ověření vybraných technik a postupů.

Druhý kurz Poruchy čtenářských dovedností seznámil učitelé s aspekty práce učitele se žákem s poruchami čtenářských dovedností na základní škole. Učitelé se seznámili se základními poznatky a dovednostmi pedagogické diagnostiky s ohledem na poruchy čtenářských dovedností a možnosti vzdělávání žáků. Učitelé se mimo jiné seznámili s možnostmi vnitřní difereciace výuky při vzdělávání žáků s poruchami čtenářských dovedností. Učitelé měli možnost seznámit se s hodnocením žáků s poruchami čtenářských dovedností na modelové vyučovací hodině.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Červenec 2013 08:06