loga

Konference PDF Tisk Email

2. odborná konference projektu moderní učitel

Druhá konference projektu Moderní učitel se nesla pod motem Alternativní vzdělávací koncepce jako možnost zkvalitnění školního vzdělávání. Konference hledala na základě diskuse s odborníky i s praktiky ze školské praxe odpovědi na několik otázek a problémů: jaké jsou možnosti rozvoje školního vzdělávání a jaké alternativního školství mohou být využity v současné škole?

Konference představila konkrétní vzdělávací programy vybraných škol nejen z Libereckého kraje, které se v rámci jejich vzdělávací cesty inspirují prověřenými alternativními vzdělávacími koncepcemi. Přednášející nastínili na základě vlastních bohatých pedagogických zkušeností možnosti využití moderních vzdělávacích metod a přístupů v běžné škole.

Konference přinesla zajímavou diskusi nad otázkami rozvoje školy z pohledu vzdělávacích alternativ. Na konferenci vystoupili zástupci asociací a škol z alternativního školství. Přivítali jsme předsedkyni Montessori společnosti v ČR, stejně jako zástupce Asociace českých daltonských škol. Přítomni byli i učitelé ze základní waldorfské školy v Semilech.

Diskutovány byly mimo jiné možnosti vzdělávání ušitého na míru žákovi, ať již se jedná o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či o žáka nadaného. Dále se diskuse věnovala možnostem vytváření pozitivního školního a třídního klimatu mimo jiné jako účinné prevence proti sociálně patologickým jevům současné školy.

 

1. odborná konference projektu moderní učitel

 

Dne 10.12.2010 proběhla 1. konference projektu Moderní učitel, která rekapitulovala výsledky řešení prvního roku průběhu projektu. Konference se věnovala zejména problematice dalšího vzdělávání jako jednoho z prostředků rozvoje školy. Na konferenci vystoupili jak zástupci Fakulty přírodovědně-humanitní  a pedagogické Technické univerzity v Liberci, ředitel libereckého inspektorátu České školní inspekce, zástupci MŠMT a ředitelky a učitelka vybraných inovativních škol Libereckého kraje.

 

Celý článek o konferenci naleznete zde

 

Jednotlivé příspěvky, které byly představeny v rámci 1. konference projektu naleznete zde:

 

Tomáš Kasper: Vzdělávací diskuse v kontextu vzdělávací politiky EU

Ivana Honsnejmanová: Evaluační zpráva v rámci řešení projektu Moderní učitel

Jiřina Tichá: Záměry MŠMT v oblasti základního vzdělávání

Karel Bárta: Další vzdělávání pedagogických pracovníků z pohledu České školní inspekce

Bedřiška Rychtaříková: Inovativní změny v ZŠ a MŠ Stráž pod Ralskem

Věra Dunajčíková: Jedna z cest naší školy za kvalitou - cesta dalšího vzdělávání pedagoga

Jana Kovářová: Reforma školy z pohledu učitelky ZŠ

 

Program konference naleznete zde

 

3. odborné kolokvium

V rámci projektu Moderní učitel pravidelně hodnotíme kvalitu realizovaných kurzů, silné a slabé stránky projektu, konzultujeme a diskutujeme další možnosti spolupráce FP TUL se základními a středními školami Libereckého kraje. Také 3. odborné kolokvium 19.11.2010 se těmito otázkam věnovalo.

Podrobný program naleznete zde

 

Projekt Moderní učitel oslaví první rok řešení

Projekt Moderní učitel bude v říjnu vstupovat do svého druhého roku trvání. Je to mimo jiné i důvod k poohlédnutí, zamyšlení se a k reflexi nad realizovanými aktivitami a dosaženými cíli.

V rámci projektu bylo v první polovině roku 2010 proškoleno již více jak 200 učitelů základních a středních škol Libereckého kraje. Jistě se jedná o vysoké číslo, které v rámci kraje představuje podstatný přínos k dalšímu vzdělávání učitelů. I z tohoto důvodu je důležité, aby reflexe a zkušenosti z tohoto projektu byly před širší nejenom učitelskou veřejností dostatečně známy.

Projekt Moderní učitel byl prezentován na několika významných fórech Libereckého kraje. V říjnu 2009 byla koncepce projektu analyzována v rámci konference Krajského úřadu Libereckého kraje k představení projektů řešených v globálních grantech LK v rámci OP VPK.

 

2. Výroční konference ke Globálním grantům Libereckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

vks

Liberecký kraj pořádá 16. 10. 2009 u příležitosti veletrhu EDUCA 2009 JOBDAYS LIBEREC 2. Výroční konferenci Globálních grantů Libereckého kraje v rámci Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Konference se mimo jiné zaměřila na výsledky a vývoj globálních grantů s ohledem na:

  • Zvyšování kvality ve vzdělávání v Libereckém kraji
  • Rovné příležitosti ve vzdělávání v Libereckém kraji
  • Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Libereckém kraji
  • Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Libereckém kraji

PREZENTACE K PROJEKTU Moderní učitel na konferenci: PPT

 

konf_2

Konference Krajského úřadu Libereckého kraje 16.10.2009 – představení projektu Moderní učitel

 

konf_3

Konference Krajského úřadu Libereckého kraje 16.10.2009 – představení projektu Moderní učitel

konf_4 

O projektu se ovšem rovněž intenzivně diskutuje na interních poradách realizačního týmu a na společných setkáních. Ne jinak tomu bylo v lednu 2010 na jedné z porad:

konf_5

3. odborné kolokvium

V rámci projektu Moderní učitel pravidelně hodnotíme kvalitu realizovaných kurzů, silné a slabé stránky projektu, konzultujeme a diskutujeme další možnosti spolupráce FP TUL se základními a středními školami Libereckého kraje. také 3. odborné kolokvium 19.11.2010 se bude těmto otázkám věnovat.

Podrobný program naleznete zde