loga

Harmonogram řešení
V tabulce přepište název klíčové aktivity na aktivity uvedené v projektu
Aktivity uvedené v projektu
rok (2009)
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zvyšování dostupnosti, kvality a
atraktivity nabídky dalšího vzdělávání
pro pedagogické pracovníky
                  X X X
Tvorba inovativních výukových
materiálů pro kurzy dalšího
vzdělávání pedagogických
pracovníků
                    X X
Reflexe a vnitřní kontrola kvality
nabízených kurzů dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.
                  X X  
                         
                       
Aktivity uvedené v projektu
rok (2010)*
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zvyšování dostupnosti, kvality a
atraktivity nabídky dalšího vzdělávání
pro pedagogické pracovníky
X X X X X X X X X X.    
Tvorba inovativních výukových
materiálů pro kurzy dalšího
vzdělávání pedagogických
pracovníků
X X X X X X X X X X X X
Další vzdělávání pedagogických
pracovníků škol s důrazem na
realizaci kurikulární reformy
  X X X X X   X X X X X
Reflexe a vnitřní kontrola kvality
nabízených kurzů dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.
X X X X X X X X X X X X
                         
Aktivity uvedené v projekt
ro
k (2011)*
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zvyšování dostupnosti, kvality a
atraktivity nabídky dalšího vzdělávání
pro pedagogické pracovníky
                       
Tvorba inovativních výukových
materiálů pro kurzy dalšího
vzdělávání pedagogických
pracovníků
X X X X X X X X X      
Další vzdělávání pedagogických
pracovníků škol s důrazem na
realizaci kurikulární reformy
X X X X X X   X X X X X
Reflexe a vnitřní kontrola kvality
nabízených kurzů dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.
X X X X X X X X X X X X
                       
Aktivity uvedené v projektu
rok (2012)*
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Zvyšování dostupnosti, kvality a 
atraktivity nabídky dalšího vzdělávání 
pro pedagogické pracovníky
X  X  X              
Tvorba inovativních výukových materiálů
pro kurzy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
X  X  X              
Další vzdělávání pedagogických
pracovníků škol s důrazem na
realizaci kurikulární reformy
X  X                    
Reflexe a vnitřní kontrola kvality
nabízených kurzů dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků.
X X  X              

 

Obraz29_nahledObraz30_nahled