loga

ÚSPĚCH ČESKÉ ŠKOLSKÉ REFORMY ZÁVISÍ NA VZDĚLÁNÍ UČITELE

 • Fakulta připravující učitele cítí zodpovědnost kvalitně podpořit systém dalšího vzdělávání učitelů v Libereckém kraji
 • Učitelům je zapotřebí nabídnout kvalitní zázemí kurzů dalšího vzdělávání
 • Kurzy DVPP musí být profesionálně připravené, musí učitelům napomoci měnit vyučovací strategie a situace

Obraz20_nahledObraz21_nahled Obraz10_nahled

Co je cílem projektu?

 • zajistit akreditaci kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 • nabídnout učitelům minimálně dvacet tematicky různých kurzů dalšího vzdělávání (16 kurzů předmětově didaktických a 4 kurzy zaměřené na problematiku vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami)
 • proškolení minimálně 300 učitelů Libereckého kraje (učitelů 1. a 2. st ZŠ, SŠ)
 • vytvoření moderních didaktických výukových materiálů, doprovodných pracovních materiálů pro kurzy a učitele
 • uskutečnění čtyř supervizní setkání, uspořádání dvou odborných konferencí a šesti kolokvií
 • vytvoření sítě spolupracujících učitelů, nastolení cesty k „fakultním učitelům"
 • podpořit spolupráci liberecké akademické půdy se školami v Libereckém kraji

Cílová skupina?

 • Učitelé základních škol Libereckého kraje (prvního a druhého stupně), učitelé středních škol Libereckého kraje

Základní informace o projektu:
ESF Projekt
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
7.1.3. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
Globální projekt - Liberecký kraj
Doba trvání projektu: 1.10. 2009-28.2.2012
Příjemce a řešitel: Technická univerzita v Liberci
Finanční alokace: ca 6 500 000 Kč

Další informace na: www.opvk.eu/moderniucitel

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.